WEIMA - briketování


Slisováním drobného odpadu a prachu do briket lze podstatně snížit následné náklady a zvýšit bezpečnost práce.

V případě sypkého, drobného materiálu lze briketováním objem redukovat až o 90 %. To přináší významné úspory při skladování, přepravě, v dalším zpracování, ale i při následném uložení a likvidaci.

Zásadní výhodou briketování u lehkého jemného odpadu je snížení nebezpečí požáru na minimum. Což znamená snížení nákladů na protipožární ochranu. Lisováním těchto látek se snižuje prašnost prostředí a zatížení prostředí tuhými znečišťujícími látkami.

Briketovač WEIMA mění sypké materiály, jako dřevo, papír, buničina, kartóny, kov, plasty nebo biomasu na kompaktní brikety bez použití pojiva. 
Pro různá množství, druhy materiálu a tvar briket (hranaté, oválné, kulaté) se používají různé typy briketovacích strojů. 
Briketovače WEIMA se vyznačují robustností, nízkými provozními náklady, životností a kvalitou briket. Umožňují snadnou integraci do výrobního procesu.