Válcový drtič Gigant GT 1750


HUSMANN válcový drtič Gigant GT 1750 je ideální stroj pro zpracování většího množství neskladného odpadu v běžně používaných kontejnerech.

Palety, skříně, dřevěné bedny, starý nábytek, ale i plechové obaly a lehké ocelové díly jsou pohybujícím se válcem urovnány, drceny, rozlamovány a pěchovány.

Tímto způsobem jsou kontejnery mnohonásobně více a pravidelně naplněny a lépe se s nimi manipuluje.
Drtič Gigant spoří náklady za dopravu odpadu a jeho další zpracování.
Drtič Gigant je obzvlášť robustní konstrukce a pohyblivých dílů, je současně i nenáročný na údržbu. Vyznačuje se nízkými provozními náklady.

Obsluha i údržba válcového drtiče Gigant GT 1750 je snadná a pohodlná.

 
 
 
 
Snímek obrazovky 2017-06-23 v 14.42.44.png

Přednosti drtiče Gigant GT 1750

 • využitelný u všech běžně používaných kontejnerů do délky 7 m

 • při ustavení není třeba zvláštních stavebních úprav

 • předdrcení a upěchování neskladného odpadu

 • válec je osazen vysoce odolnými zuby

 • pozoruhodné úspory na další zpracování a přepravu materiálu, například objem palet je redukován až o 80%

 • jednoduchá a snadná údržba a obsluha

 • obzvlášť stabilní a pevné uložení kloubů zajišťuje dlouhou životnost zařízení

 • zvláštní ochrana hydraulických hadic vedených vnitřkem konstrukce

 • zařízení sériově vybaveno chladičem oleje

 

Varianty provedení
 

 • stacionární provedení

 • mobilní provedení na pásech

 • sestava více zařízení vedle sebe