Svozový vůz Vario Pac


Pro Vario Pac musí být nákladní vůz vybaven přídavnou hydraulikou! Spojení mezi kontejnerem a Vario Pac je pomocí hydraulického zámku. Nakládáníse provádí pomocí vyklápěcího zařízení, které vysype materiál do prostoru lisu. Chod lisu je spuštěn při vysypávání materiálu a dále je chod automaticky kontinuálně řízen. Po úplnémnaplnění se kontejner automaticky uzavře pomocí „šíbru“ ve dveřích. Od plného kontejneru se pomocí hákového systému a hydrauliky při dotyku se zemí odpojí lis. Poté následuje výměna plného kontejneru za prázdný a připojení lisu.


 
 

Vario Pac Systém – skládá se ze 3 komponentů:

 • podvozek – nákladní vůz vybavený hákovým nebo řetězovým natahovacím systémem dle DIN

 • lisovací kontejner sloužící jako sběrná nádoba, kterou je možno po naplnění  přepravovat dále na skládku na nákladní soupravě

 • Vario Pac, tzn. lisovací zařízení v kombinaci s násypkou a nakládacím zařízením na nádoby od 60 l do 1,1 m3 a uzavřeným hydraulickým okruhem s automaticky fungujícím stacionárním lisovacím zařízením


Přednosti systému Vario Pac

 •  zařízení neváže kompletně podvozek

 • překládací a sběrný vůz je identický

 • pro výměnu a překládání není třeba žádné překládací rampy, nedochází k žádné překládce materiálu

 • pro výměnu kontejnerů je třeba minimální čas

 • zařízení je sestaveno z praxí prověřených komponentů

 • nakládka odpadového materiálu probíhá kontinuálně

 • je možné ho kombinovat i s přepravou po železnici

 • centrální rychlospojky hydrauliky a elektriky