Překladové stanice

 

Z kapacitních důvodů dochází k uzavírání mnoha skládek komunálního odpadu. V důsledku toho se odpad dopravujena větší vzdálenosti do centrálních skládek, spaloven, kompostáren, recyklačních linek apod.
Přímý transport svozovými vozy je, díky jejich omezené nosnosti a personálním potřebám, potřebám nasazení přímo ve městech, spojen pro převozy odpadů na velké vzdálenosti s vysokými náklady. Je proto účelné vybudovat překladové stanice, kde se odpad zhutní a slisuje a úsporný způsobem přepraví dále.
Při těchto technologiích se používají dva způsoby slisování materiálu – přímé lisování a lisování s předlisovací komorou.
Předlisovací komora slisuje materiál a dále ho posouvá k dalšímu slisování do transportního kontejneru nebo návěsu. Tento způsob umožňuje využít plnou nosnost přepravních prostředků.

Pro tento způsob se využívají  3 druhy transportu:

  • v lisovacích kontejnerech na nákladních soupravách 
  • v lisovacích návěsech 
  • ve velkoobjemových kontejnerech po železnici nebo lodní dopravou

Svozové vozy komunálního odpadu lze pak používat k jejich pravému účelu. Transport na větší vzdálenosti je pak ekonomičtěji a optimálněji zajištěn výše uvedeným způsobem. Silniční provoz, provoz na skládkách a dalších centrálních místech zpracování je podstatně redukován.
Překladové stanice jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou téměř nehlučné a bezprašné.
Překladová stanice HUSMANN s využitím transportních návěsů.


Snímek obrazovky 2017-06-03 v 11.59.18.png