Moderní zařízení pro redukci přepravovaného odpadu

 

Se zvyšujícími se náklady na dopravu vznikají požadavky na ekonomiku a logistiku přepravy.

Jedním z řešení je redukce objemu přepravovaného materiálu. Zpravidla je komunální odpad velice neskladný a zmenšení jeho objemu lze dosáhnout slisováním nebo drcením. Německá firma Husmann nabízí hned několik velice kvalitních řešení lisování odpadu.

Balíkovací lisy - lisování papíru a PET lahví. Dochází k velké účinnosti stlačení, ale jde o operaci náročnou na čas a obsluhu.
Samolisovací kontejnery - velice výhodá, flexibilní, mobilní zařízení.
Pro svoje umístění potřebují pouze rovnou zpevněnou plochu a přívod elektrického proudu.