Dvoucestný list


Dvoucestné lisy, nebo-li Twin Ram lisy, slouží k lisování kompaktního materiálu, baleného v uzavřené komoře, což zajišťuje jednotnou velikost balíků s nejvyšším možným slisováním.

HTR

HTR dvoucestný lis je ideální stroj pro práci s velkým množstvím obtížně slisovatelného materiálu, a to i v těch nejnáročnějších výrobních prostředích. HTR lis zajistí vysokou slisovatelnost jednotlivých balíků a nakládání s odpady a náklady na dopravu jsou tak minimalizovány.
HTR je proto široce používán pro paketovaní komunálního odpadu z domácností, průmyslový odpad a speciální druhy odpadu z různých oborů, např. energetiky, čističek odpadních vod apod. Přináší zvláště hygienické řešení pro skládky.
U HTR série, PAALGROUP plně využívá svých rozsáhlých zkušeností získaných při paketovaní tuhého komunálního odpadu (TKO). Tento vynikající stroj se vyznačuje bezkonkurenční spolehlivostí, výkonem, jakož i snížením provozních nákladů, při zachování jedinečných rysů zařízení PAAL GROUP.

Hlavní výhody:

  • Mimořádně vysoká slisovatelnost, výjimečně vysoká hustota balíků
  • Jednotná velikost balíků
  • Kompatibilní velikost se spalovnami
  • Široké použití pro odpadové a energetické projekty
  • Nízké provozní náklady
  • Bezkonkurenční spolehlivost
  • Vyšší kapacita
  • Zavedená technologie
  • Četné reference po celém světě