Drtič kartonů


Velkoobjemové kartónové krabice, desky, palety, roury z lisovaného materiálu je nutno lisovat, aby se zmenšil jejich objem. 

Podstatně většího slisování lze dosáhnout pokud je materiál před slisováním rozdrcen v PZ drtících zařízeních HUSMANN a následně slisován. ve stacionárních lisech nebo samolisovacích kontejnerech.

Drticí zařízení PZ se používají v kombinaci s balíkovacími lisy, stacionárními lisy, šnekovými kompaktory, samolisovacími kontejnery.