Drcení papíru a kartónů


Rostoucí povědomí o životním prostředí vyžaduje inovativní postupy. Význam recyklace surovin roste na všech úrovních a požadavky na recyklaci papíru v příštích letech nadále porostou. Využití strojů WEIMA na ekonomické drcení papíru bude významným příspěvkem k zachování zdrojů.

Zmenšení objemu šetří drahocenné výrobní a skladovací prostory. Významně spoří i náklady na dopravu.

Malé i velké množství, odpadový papír, kartóny, lepenkové krabice i roury, knihy, archy, dokumenty, nápojové obaly, ať už malé nebo velké množství – na všechno navrhne WEIMA to nejlepší možné řešení. Jednorotorové i čtyřrotorové drtiče splňují i ty nejnáročnější požadavky na výkon a například i skartaci dokumentů.