Drcení odpadu a příprava alternativních paliv


Drcení odpadů má velký význam pro efektivní  nakládání s odpadem. Používá se např. při zpracování materiálů či odpadů, při jejich přípravě pro energetické využití, jakož i pro redukci objemu. Bez ohledu na to, jaký druh odpadu chcete recyklovat - ať už komunální odpad, objemný odpad z domácností, průmyslový odpad, textil, papír, dřevo nebo koberce, pro každou fázi procesu má firma WEIMA řešení. Rozdrcený materiál lze např. dále použít k získání alternativního paliva.