Briketování biomasy


Briketováním slámy, sena, zbytků z výroby řepky, lnu, odpad z luštěnin, rostlin pěstovaných pro energetické využití atd., lze získat úsporný produkt tepla a energie pro vlastní potřebu nebo pro další ziskový prodej.

Briketováním bude váš materiál vysoce slisován, tím získá optimální vlastnosti pro spalování a zvýšení výhřevnosti. Objem se navíc sníží až o 90% a tím se snižují i náklady na transport a skladování.

Briketování biomasy je vzhledem k různé velikosti a nehomogenitě materiálu nesnadný úkol.  Vzhledem k promyšlené konstrukci briketovacích strojů WEIMA však získáte i při různé velikosti částic výchozí suroviny vysoce kvalitní brikety.